Tjänster

Entreprenad-tjänster

Vi utför kompletta markarbeten från kalkyl till färdig produkt efter kundens önskemål. Vi utför våra tjänster i olika byggprojekt. Oftast driver vi projekten i egen regi men vi jobbar även som underentreprenör. Vår kompetenta personal består av arbetsledning,anläggningsarbetare, maskinister och chaufförer. För att tillgodose våra kunders önskemål och upprätthålla överenskomna leveranstider vid tillfälliga toppar hyr vi in extra personal och fordon från våra samarbetspartners.

Transport & Logistik

Vår breda maskinpark erbjuder lösningar för olika typer av transporter. Med egen transportledning ser vi till att våra kunder får snabb hjälp, och tillsammans med ett stort kontaktnät löser vi alla transporter som efterfrågas.

Försäljning

Vi erbjuder försäljning av grusprodukter ex berg, naturgrus samt jordprodukter på vår anläggning i Motala. Kunden kan komma till oss med allt ifrån lastbil till släpkärra. Vi lastar på önskad produkt med våra maskiner som alltid finns på plats. Större mängder hämtar vi direkt i närmaste berg/grustäckt innan leverans till kund. Vi sorterar egen matjord som passar till ex gräsmattor, vi säljer även planteringsjord & täckbark till rabatter och planteringar.