Miljö & kvalité

För att utveckla företaget i rätt riktning beslutade vi 2004 att certifiera vår verksamhet med ISO standard 9001 & 14001, kvalitet och miljö.

Miljö

En viktig del av vår verksamhet då vi bl a hanterar fordon som belastar vår miljö. Vi vill ta ansvar genom att ha rutiner för hur vi t.ex hanterar ett nödläge, vad vi ska tänka på vid arbete på vattentäcktsområde, bränsleförbrukning, vilka produkter i vår verksamhet som belastar miljön minst etc.

Kvalitet

En hög kvalitet är viktigt för oss och våra kunder, vår personal har bred kompitens och rutiner för att arbetet blir rätt utfört. Vi är kritiska mot oss själva och är nyfikna på kundens åsikter.