Miljö & Kvalitetspolicy

K-ENTREPRENAD MARK AB utför mark & grundarbeten, uthyrning av förråd & avfallscontainers med tillhörande transporter/grus, matjordsförsäljning och uthyrning av maskiner med förare

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten genom att

  • Erbjuda tjänster vars kvalitets- och miljöprestanda kan specificeras
  • Utvärdera och förbättra verksamhetens processer
  • Utveckla personalens kompetens
  • Beakta kvalitets- och miljökrav när vi anlitar underentreprenörer och leverantörer
  • Följa gällande lagstiftning och övriga krav som berör verksamheten, med våra kunders önskemål och krav i fokus.
  • Förebygga föroreningar, ohälsa och olyckor
  • Arbeta för en arbetsmiljö där respekt och jämställdhet råder bland ledning och personal
  • Underhålla en öppen, trivsam och utvecklande arbetsplats

Policyn finns i våra personalhandböcker och kontorspersonalen har tillgång till hela ledningssystemet. Vår miljö- och kvalitetspolicy finns tillgänglig för allmänheten på vår hemsida.