Kvalitetspolicy

Vi Utför Mark & grundarbeten samt uthyrning av förråd & avfallscontainers med tillhörande transporter / grus, matjordsförsäljning, uthyrning av maskiner med förare och skall då göra rätt från början för att möjliggöra:

  • Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav.
  • Vi skall skapa ett bra kund – leverantörsförhållanden där varje anställd ansvarar för kvaliteten på utfört arbete med egenkontroll.
  • Följa utarbetade arbets- och säkerhets -anvisningar.
  • Arbeta med ständiga förbättringar på våra produkter / tjänster
  • Säkerställa att kundens krav och önskemål uppfyllts
  • Följa utarbetad Miljöpolicy

Alla i företaget är medvetna om denna policy.